TOOBEECO – ROZPOCZĘCIE   DZIAŁALNOŚCI


–zakładanie indywidualnej działalności oraz spółek
–opracowanie umowy spółki w zgodzie z systemem prawnym RP
–zapewnienie obsługi notarialnej i prawnej na zamówienie klienta
–reprezentowanie w urzędach i instytucjach
–sporządzenie dokumentacji i zgłoszenie wniosków w odpowiednich urzędach

TOOBEECO – USŁUGI  KSIĘGOWE

–prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości
–prowadzenie rozliczeń w formie Książki Przychodów i Rozchodów
–prowadzeni rozliczeń w formie Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
–rozliczenie VAT
–dekretacja i sporządzeni deklaracji PIT, CIT, VAT miesięcznych i rocznych
–sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych
–prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych           i prawnych                                                                                        

–reprezentowanie w Urzędach i instytucjach (US, ZUS itp.)

TOOBEECO – KADRY  I  PŁACE 

–zatrudnianie pracowników – umowy, świadectwa pracy
–zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń
–prowadzenie dokumentacji kadrowej
–obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac
–sporządzanie i przesyłanie miesięcznych raportów z tytułu podatków i ZUS
 

TOOBEECO – USŁUGI  FINANSOWE 

–sporządzanie analizy rentowności przedsięwzięć
–biznes plany i prognozy finansowe do celów kredytowych
–pomoc w wypełnianiu wniosków kredytowych
  

Wszystkie ceny są ustalane indywidualnie po uprzedniej konsultacji telefonicznej lub mailowej.